PROGRES

Rruga e bindjes është rruga e bekimit! Miliona njerëz kanë përjetuar fuqinë e Perëndisë që bekon!Bekohuni ndërkohë që ndiqni se si Perëndia ndryshon jetët e njerëzve me bekimet e Tij mbinatyrale! Siç ndodhi tek ata,në të njëjtën mënyrë mund të ndodh edhe tek ju,në emrin e Jezus Krishtit!

Rikujtim: Mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi. Klikoni tek ikona me ingranazhin poshtë në anën e djathtë për të shfaqur cilësimet e riprodhimit automatik të videos. Klikoni tek titrat/CC dhe në vazhdim zgjidhni gjuhën që dëshironi që të fillojë shfaqja e titrave. Perëndia ju bekoftë!

Couple With 14 COURT CASES Receives MASSIVE BREAKTHROUGH!!!

Indeed, God works for the good of those who love Him (Romans 8:28). That is exactly what He did in Mr. Kenedy Samuels' case when he came to Greece on vacation with his family and ended up living with a package of priceless blessings. Do you still think that God doesn't know your need? This testimony is proof that God not only knows your needs but will also do everything possible to take you to the right place, at the right time in order to turn your life around once and for all!
No matter what your problem is stretch out your hand by faith and grab your portion of blessing. Whether it is a court case, a health issue or a demonic attack, the anointing in this video is more than enough to set you free!

⚠️ Reminder: You may choose the language of your choice under the subtitles menu.

🔔 Don't miss a thing from Jesus' transformative power working today! Subscribe and click on the notification bell to receive a notification every time a new video is published - https://youtube.com/c/SCOANThessalonicaMinistries

STAY CONNECTED WITH THE SCOAN THESSALONICA:
✅ Visit Our Website - https://www.scoanthessalonica.org
✅ Follow Us On Facebook - https://www.facebook.com/SCOANThessalonicaMinistries
✅ Follow Us On Twitter - https://twitter.com/SCOANHarry
✅ Subscribe To Our YouTube Channel - https://www.youtube.com/SCOANThessalonicaMinistries

🙌 Share Your Testimony - https://scoanthessalonica.org/testimonies/
🤝 Become A SCOAN Thessalonica Partner - https://scoanthessalonica.org/donation/
🌍 Join The Translation Project - https://scoanthessalonica.org/translation-project/

#Prayer #SCOANThessalonica #ManOfGodHarry
Show More

Pin It on Pinterest