PROGRES

Rruga e bindjes është rruga e bekimit! Miliona njerëz kanë përjetuar fuqinë e Perëndisë që bekon!Bekohuni ndërkohë që ndiqni se si Perëndia ndryshon jetët e njerëzve me bekimet e Tij mbinatyrale! Siç ndodhi tek ata,në të njëjtën mënyrë mund të ndodh edhe tek ju,në emrin e Jezus Krishtit!

Rikujtim: Mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi. Klikoni tek ikona me ingranazhin poshtë në anën e djathtë për të shfaqur cilësimet e riprodhimit automatik të videos. Klikoni tek titrat/CC dhe në vazhdim zgjidhni gjuhën që dëshironi që të fillojë shfaqja e titrave. Perëndia ju bekoftë!

MIRACLE HEALING: He Started BREATHING WELL After Prayer!!!

In a state of complete weakness, Mr. Vroom visited the Synagogue, Church Of All Nations Thessalonica, with his wife. Having suffered severe pneumonia and breathing problems that almost took his life, his everyday life had become difficult. And as if that was not enough, his professional and financial limitations surrounded him more and more. Even though he had such a burden, Jesus Christ brought relief, but not as the world gives. As you watch God’s power bringing restoration in Mr. Vroom’s health and resurrecting his career, believe that Jesus Christ is Able to turn around your own situation and provide the solution!

⚠️ Reminder: You may choose the language of your choice under the subtitles menu.

STAY CONNECTED WITH THE SCOAN THESSALONICA:
✅ Visit Our Website - https://www.scoanthessalonica.org
✅ Follow Us On Facebook - https://www.facebook.com/SCOANThessalonicaMinistries
✅ Follow Us On Twitter - https://twitter.com/SCOANHarry
✅ Subscribe To Our YouTube Channel - https://www.youtube.com/SCOANThessalonicaMinistries

➡️ Share Your Testimony - https://scoanthessalonica.org/testimonies/
➡️ Become A SCOAN Thessalonica Partner - https://scoanthessalonica.org/donation/
➡️ Join The Translation Project - https://scoanthessalonica.org/translation-project/

#Prophecy #SCOANThessalonica #ManOfGodHarry
Show More

Pin It on Pinterest