PROGRES

Rruga e bindjes është rruga e bekimit! Miliona njerëz kanë përjetuar fuqinë e Perëndisë që bekon!Bekohuni ndërkohë që ndiqni se si Perëndia ndryshon jetët e njerëzve me bekimet e Tij mbinatyrale! Siç ndodhi tek ata,në të njëjtën mënyrë mund të ndodh edhe tek ju,në emrin e Jezus Krishtit!

Rikujtim: Mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi. Klikoni tek ikona me ingranazhin poshtë në anën e djathtë për të shfaqur cilësimet e riprodhimit automatik të videos. Klikoni tek titrat/CC dhe në vazhdim zgjidhni gjuhën që dëshironi që të fillojë shfaqja e titrave. Perëndia ju bekoftë!

“How I Escaped The CYCLE OF FAILURE!” | MUST WATCH!!!

Have you ever found yourself striving to succeed in life and then going back to square one when you seem to be doing great? If yes, then you are caught ...in the cycle of failure, where things are constantly going up and down...

This woman managed to escape the cycle of failure and make a difference during the pandemic by following the dream God had put in her heart! Do you also have a dream that you are too scared to trust God for its fulfilment? Know that if you decide your direction, God will give you the energy for the distance!

Be encouraged to follow your heart as you watch this testimony, in Jesus' name!

⚠️ Reminder: You may choose the language of your choice under the subtitles menu.

🔔 Don't miss a thing from Jesus' transformative power working today! Subscribe and click on the notification bell to receive a notification every time a new video is published - https://youtube.com/c/SCOANThessalonicaMinistries?sub_confirmation=1

STAY CONNECTED WITH THE SCOAN THESSALONICA:
✅ Visit Our Website - https://www.scoanthessalonica.org
✅ Follow Us On Facebook - https://www.facebook.com/SCOANThessalonicaMinistries
✅ Follow Us On Twitter - https://twitter.com/SCOANHarry
✅ Subscribe To Our YouTube Channel - https://www.youtube.com/SCOANThessalonicaMinistries

🙌 Share Your Testimony - https://scoanthessalonica.org/testimonies/
🤝 Become A SCOAN Thessalonica Partner - https://scoanthessalonica.org/donation/
🌍 Join The Translation Project - https://scoanthessalonica.org/translation-project/

#Prayer #SCOANThessalonica #ManOfGodHarry
[+] Show More
1 of 2

Pin It on Pinterest