NA VIZITONI

Çdo javë, Sinagoga Kisha e të Gjitha Kombeve në Selanik,mirëpret shumë vizitorë nga vende te ndryshme te Greqisë,por edhe të botës.Njerëz të ndryshëm udhëtojnë nga e gjithë bota me qëllim që të marrin bekimet e Perëndisë në jetën e tyre.Mirëpresim njerëz nga e gjithë bota që të adhurojnë Perëndinë,të bëhen dëshmitarë të fuqisë së Tij dhe të shohin vërtetimin që Jezus Krishti është I Njëjti dje,sot dhe në përjetësi. Kisha jonë mund të përkthejë DREJTPËRDREJTË të gjithë takimin në gjuhët e mëposhtme : Anglisht, Shqip, Bullgarisht, Rusisht, Armenisht, Frengjisht dhe Italisht.

Nëse dëshironi të vizitoni Sinagogën, Kisha e të Gjitha Kombeve Selanik,ju lutemi plotësoni formularin që gjendet më poshtë dhe prisni konfirmimin përpara se të vini.

PYETËSOR

* Formulari i mëposhtëm mund të plotësohet në të gjitha gjuhët, por përgjigjja jonë do të jetë vetëm në anglisht dhe në greqisht.

Click or drag a file to this area to upload.
Madhësia maksimale e arkivit: 5MB

NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Ju lutemi të keni parasysh që duhet të dërgoni formularin e plotësuar vetëm një herë dhe jo më tepër.Ndryshe vononi proçedurën dhe kohën e përgjigjes.Gjithashtu,të keni parasysh që email që përdorni tani për të komunikuar me ne,duhet të jetë i njëjti email që duhet të përdorni gjatë gjithë kohës për të komunikuar me ne.

 

Pin It on Pinterest