KONTRIBUT

 

“Ofro atë pak që ke dhe do të shohësh nëse do të shumëfishohet apo jo…”

Bibla e Shenjtë na thotë që çdonjeri prej nesh ka marrë diçka nga Perëndia,të cilën mund ta mbjellë si farë.

Duhet të shohim të dhënit si një kriter të nevojshëm për marrëdhënien tonë me Perëndinë,ashtu siç e shohim të marrit nga Perëndia si një kusht për këtë marrëdhënie.Tek Luka 6:38 thotë që të dhënit është fillimi që të marrësh.Nëse jep me gjithë zemrën tënde,mbjell farë e cila do të shumëfishohet dhe do të rikthehet mbrapa tek ty.Kështu,ndërkohë që i jep Perëndisë,lutemi që Perëndia të hapë ujvarat e Qiellit dhe të hedhë bekimet e Tij,aq sa të mos ketë më vend për to (Malakia 3:6-10).

Ofro atë pak që ke dhe do të shohësh nëse do të shumëfishohet apo jo!

Nëse dëshiron edhe ti të mbjellësh këtë farë në Mbretërinë e Perëndisë dhe të bëhesh bashkëpuntor i Sinagogës,Kisha e të Gjitha Kombeve Selanik,shikoni informacionet e mëposhtme:

* KUJDES:
Mbjellja në arën e Zotit është diçka që bëhet me vullnet të lirë dhe në mënyrë të ndërgjegjshme nga çdo person,dhe është plotësisht personale. Kështu që, bamirësia nuk ka asnjë lidhje me pjesëmarrjen në programin e Sinagogës Kisha e të Gjitha Kombeve Selanik. Dhuratat e Frymës së Shenjtë nuk janë shërbime blerjeje dhe shitjeje, sipas udhëzimit të qartë që na u dha na Shpëtimtari ynë, Jezus Krisht: “Shëroni të sëmurë, pastroni lebrozët,ngjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni” – Mateu 10:8.

Për kontributin tuaj nëpërmjet Paypal/Kartës së Kreditit dhe Debitit shtypni butonin e mëposhtëm:

Për kontribut nëpërmjet llogarisë bankare:

Emri i Bankës: Piraeus Bank

Emri i Llogarisë: Synagogue Church Of All Nations Thessalonica

Numri i Llogarisë: 5210-076155-669

Numri SWIFT (BIC): PIRBGRAA

Numri IBAN: GR91 0172 2100 0052 1007 6155 669

*Tek komentet e transferimit bankar,ju lutemi shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj,dhe shtetin ku jetoni.

Faleminderit për mbështetjen tuaj në misionin tonë për të prekur miliona jetë nëpërmjet Fjalës së Perëndisë
– të Ungjillit të Jezus Krishtit!

Perëndia ju bekoftë!

Pin It on Pinterest